Company activities

 

  • FORUM OF RAIL TRANSPORT
  • PERSONALITY OF RAILWAY AND URBAN RAIL TRANSPORT IN SLOVAKIA
  • DISCUSSION GROUPS
  • WORKSHOPS
  • FIELD TRIPS
  • STUDENT AWARDS
  • PROJECT TASKS
  • OTHERS

 

Výber z významnejších aktivít od roku 2001

Odborná komisia pre zapojenie železničnej dopravy do IDS Bratislavy a jej regiónu (11/2002 až 02/2003).
Projekt TEN-T : „Prepojenie koridorov IV a V na území mesta Bratislava“ (roky 2003 až 2005).
Pevná jazdná dráha - presadenie jej používania v infraštruktúre ŽSR .
Jednotný systém TV v sieti ŽSR - zmena z 3 kV jednosmerných na 25 kV striedavých v celej sieti ŽSR.
Iniciatíva ISK 200 (roky 2007 až 2009) – séria 6-tich workshopov na pomoc pri novelizácii zákona o dráhach a jeho vykonávacích vyhlášok, vrátane zapracovania noriem EÚ, s cieľom dosiahnuť len úpravou legislatívy zvýšenie rýchlosti na modernizovaných tratiach na v=200 km/hod.
Revitalizácia, modernizácia a nová koncepcia železničného prekládkového priestoru Čierna nad Tisou – iniciatíva (2 workshopy) na urýchlenie odstránenia ekologickej záťaže územia a pre stanovenia stratégie rozvoja tejto prekládkovej stanice, v koncepte celého východoslovenského železničného prekládkového priestoru.
Nová koncepcia využívania budov a priestorov železničných staníc – zdroje na financovanie ich revitalizácie a komerčného využitia (pilotný projekt revitalizácie žel. stanice Bratislava – filiálka).