PSKD 

Združenie PSKD je nezávislé, neziskové a dobrovoľné združenie odborníkov v oblasti koľajovej dopravy, a to z technických univerzít, zo železničných spoločností, z mestských dopravných podnikov, z výskumných, vývojových a projektových organizácií.

Ciele združenia:

prepojenie teórie s praxou, riešenie problematiky železničnej a mestskej koľajovej dopravy a osveta jej rozvoja na Slovensku.

Jej hlavným cieľom je na vysokej odbornej úrovni vytvárať priestor pre analýzy, diskusie a riešenia v oblasti rozvoja železničnej a mestskej koľajovej dopravy, pre riešenia aktuálnych problémov v prevádzke a údržbe, ako aj pre kvalitnú a progresívnu prípravu a realizáciu stavieb koľajovej dopravy. Obsiahlosť problematiky koľajovej dopravy, jej profesná rôznorodosť si vyžaduje široké spektrum odborníkov.

Od vzniku Spoločnosti v roku 2001 je možné považovať jej platformu obrazne za jeden z mnohých mostov medzi teóriou a praxou, ktorý sa však začal využívať o poznanie viac ako tie ostatné. Jej zásluhou je viacero problémov, technických riešení a úloh ľahšie riešiteľných a na jej báze sa výrazne zvýšila komunikácia medzi odborníkmi z univerzít a z praxe, vznikli nové kontakty i priateľské vzťahy.