16. Fórum koľajovej dopravy

Medzinárodná konferencia sa konala 10. a 11. mája 2022 v Hoteli DoubleTree by Hilton. Súčasťou spoločenského večera bolo odovzdávanie ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku za rok 2021." Laureátom sa stal Ing. Ondrej Podolec.

Výročná členská schôdza členov združenia PSKD

Výročná členská schôdza sa uskutoční koncom septembra 2022.

17. Fórum koľajovej dopravy

Pripravuje sa ďalší ročník medzinárodnej konferencie, ktorý sa bude konať 14. a 15. marca 2023 v Hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave.

12. ročník udeľovania ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku za rok 2022"

Výsledky budú zverejnené a ocenenie bude odovzdané na galavečeri 17. Fóra koľajovej dopravy v marci 2023.

1. ročník súťaže "Železničná stavba roka" 

Súťaž stavieb na železnici za uplynulé desaťročie Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže o Železničnú stavbu desaťročia bude na galavečeri 17. Fóra koľajovej dopravy v marci 2023.

Diskusné kluby

V pláne činnosti združenia je 14 tém. Aktuálne sa pripravujú na témy:

- Vysokorýchlostné trate, vers. modernizácia konvenčných železničných tratí na Slovensku na rýchlosť do 200 km/h.

- Ako ďalej s integráciou verejnej osobnej dopravy v Bratislave

 • nové železničné spojenia smer Letisko, Groby, Stupava a pod.

 • dlhodobý plán rozvoja električkových radiál v Bratislave

• TIOP, P&R, žel. stanica Centrum

- Rozvoj a modernizácia Východoslovenského prekládkového priestoru, core koridorovej siete a kombinovanej nákladnej             dopravy na Slovensku

Študentská súťaž

Pripravuje sa, zadanie bude na začiatku zimného semestra.